" />

Stoptips: stoppen met roken tips!

Stoppen met roken met Hypno2 en andere methodes

Stoptips: Bewezen effectieve tips om te stoppen met roken

Verslaving voorbij

De tijd dat roken nog als een min of meer vervelende maar wel volledig geaccepteerde gewoonte werd gezien is volledig voorbij. Rokers voelen zich de laatste jaren niet meer in de meerderheid. De druk om te stoppen wordt ook steeds groter.

Roken is inmiddels ook echt erkend als een verslaving en wordt ook steeds meer als zodanig behandeld. Ook zoeken steeds meer roker die willen stoppen hulp om met hun verslaving te breken in plaats van louter de nicotine behoefte te onderdrukken.

Om daadwerkelijk uit je verslaving te stappen is het belangrijk een rookverslaving van meerdere kanten te bekijken.  Er is de lichamelijke behoefte aan nicotine die maakt dat je als roker naar een sigaret kunt hunkeren, maar de afhankelijkheid van roken gaat verder.

Toen werd aangetoond dat nicotine na 3 a 4 dagen het lichaam al volledig heeft verlaten bleek pas goed dat roken een veel sterkere geestelijke afhankelijkheid creeërt.

Hoe kan het anders dat elke roker die een stoppoging doet na een week of na een maand of soms nog na jaren nog steeds trek heeft in roken indien er al lang geen nicotine in het lichaam meer aanwezig is?

Zoals bij elke verslaving is het juist de geestelijke afhankelijkheid die maakt dat roken zo moeilijk is op te geven. Het is dus in de regel onvoldoende om rookverslaving alleen te bestrijden met stophulp middelen die alleen de lichamelijke behoefte aan nicotine tegengaan.

Steeds meer onderzoeken proberen aan te tonen welke interventie of stophulpmethode de beste resultaten boekt. Er zijn evenveel onderzoeken die beweren dat het hypnose is dat het beste resultaat boekt als onderzoeken die het tegendeel beweren.  Inmiddels is echter wel aangetoond dat stoppen met roken met een hulpmethode de kansen ongeveer vijfmaal vergroot.

Succesvol uit een verslaving stappen betekent dus als eerste jouw rookverslaving echt als een verslaving te zien en niet als een wat onhebbelijke gewoonte.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*