" />

Stoptips: stoppen met roken tips!

Stoppen met roken met Hypno2 en andere methodes

Stoptips: Bewezen effectieve tips om te stoppen met roken

Bedrijven stoppen met roken

In navolging van scheepsbouwer IHC Merwede zullen in het komende jaar steeds meer bedrijven boetes of andere sancties op gaan leggen aan rokende werknemers. Dit zal ook inhouden dat steeds meer organisaties op zoek zullen gaan naar steun voor hun medewerkers om te stoppen met roken. Wat kun je doen als verantwoordelijk bedrijfsfunctionaris of als rokende werknemer?

Als eerste de HR manager of Arbo manager die hulp zoekt om te stoppen met roken voor de werknemers. De zoektocht online zal waarschijnlijk beginnen met een bezoek aan de website van Stivoro. Op zich een heldere keuze, omdat hier alle informatie, vooral cijfermatig, goed te vinden is. Wel is Stivoro een (sub)overheidsorgaan zodat de adviezen volledig aan de neutrale en voorzichtige kant blijven. Voor organisaties en bedrijfsleven zijn er een aantal mogelijkheden om hun werknemers te ondersteunen in het stoppen met roken door middel van inzichtgevende gedragstrainingen. De twee meest bekende en kwalitatief goed onderbouwden zijn die van Allen Carr en De Opluchting. Voor ondersteuning op individueel niveau wordt het al iets lastiger; er zijn een paar organisaties die accupunctuur of accupressuur behandelingen aanbieden op bedrijfslocatie maar dan houdt het wel op.  Tevens is er zoveel informatie te vinden over stoppen met roken, dat de kans groot is dat je als verantwoordelijk “stophulp” manager door de bomen het bos niet meer ziet. 

 

besluit om te stoppen met roken

Stoppen met roken dankzij stoptips.nl

Stoppen met een verslaving is een persoonlijk proces en wat bij de een heel goed werkt als stophulp, hoeft voor de ander totaal geen baat op te leveren. 

Wij hebben als toonaangevende organisatie op het gebied van persoonlijke rookstopondersteuning hiervoor een handvat ontwikkeld, in de vorm van de rookstopwijzer. Organisaties en bedrijfsleven kunnen via ons een online test voor hun werknemers aanvragen, waaruit een persoonlijk advies volgt wat voor die betreffende werknemer de meest effectieve stop methode is! De werknemer vult via internet de test in, waarna op basis van 6 afhankelijke slagingsfactoren een advies wordt gegeven.  Ook voor werknemers zelf is de rookstopwijzer een handige tool omdat het inzicht geeft in hoeverre je als roker zelf inzicht hebt in hoe een rookverslaving werkt maar tegelijkertijd ook leert welke stophulpmethode op basis van jouw kennis, vaardigheden en motivatie je slagingskans het sterkst maakt. 

Alle stophulmethodes zijn afgezet tegens de slagingspercentages maar er is ook een onderscheid gemaakt naar de mate van lichamelijke verslavingsaspecten en  mentale verslavingsaspecten. Tevens wordt uit de test duidelijk of iemand meer gebaat is bij een groepsondersteuning dan wel ondersteuning of begeleiding op individueel niveau.  Een voorbeeld: Lasertherapie is een rookstopondersteuner die vooral de behoefte aan nicotine onderdrukt of wegneemt (lichamelijke afhankelijkheid). Heeft een rokende werknemer die vooral meer rookt tijdens stress ( mentale afhankelijkheid) nu veel baat bij een lasertherapie behandeling? Waarschijnlijk niet. Effectiever zal een ondersteuning zijn die gericht is op bewustwording van stressfactoren in de vorm van cognitieve gedragstherapie of zelfs hypnose. De test is gebaseerd of 6 indicatoren die bepalend zijn voor de slagingskans.

De test is aan te vragen via info@bebok.nl  o.v.v. Rookstopwijzer

Rookstop poli

De rookstoppoli is een aparte afdeling binnen een ziekenhuis, waar je begeleiding kunt krijgen van een zogenaamde rookstopconsulent om je rookverslaving af te bouwen. Vaak vindt het bezoek aan een rookstoppoli plaats op basis van een verwijzing door de huisarts. De rookstopconsulent (verpleegster) begeleidt voornamelijk door het voeren van gesprekken. Er worden geen “interventies” verricht (middelen of technieken aangereikt), behalve medicijnen (champix of Zyban).

Het slagingspercentage ligt rond de 15%

Stoppen met roken trainingen

Er zijn een aantal stoppen met roken trainingen in Nederland, waar Allen Carr en De Opluchting de meeste bekenden van zijn.  Alhoewel de trainingen het op een verschillende manier uitleggen is de doelstelling van deze groepsbijeenkomsten voornamelijk om je inzicht te geven in de redenen waarom je rookt.  Je krijgt inzicht in je eigen rookgedrag en een heldere uitleg hoe een nicotine verslaving werkelijk werkt.  Voor sommige mensen is het een voordeel om met “lotgenoten” gezamenlijk een training te volgen, anderen huiveren bij het idee van een “klasje”.

Onderstaand een nadere uitleg van de twee bekende trainingsorganisaties:

Allen Carr

Allen Carr die zelf een kettingroker was schreef in 1985 het beroemde zelfhulpboek “stoppen met roken”.  Het was het eerste praktische boek dat mensen inzicht gaf in hun mentale afhankelijkheid van roken.  Het meest opzienbare van het boek was dat Allen Carr wilde dat je doorrookte tot aan het einde van het boek. Veel mensen zijn gestopt met roken met behulp van het boek. Later is er een trainingsorganisatie opgericht die, ook in Nederland bijeenkomsten organiseert die zijn gebaseerd op het gedachtengoed van Alen Carr.

De Opluchting

De Opluchting is een trainingsorganisatie die de inhoud van haar groepsbijeenkomsten heeft gebaseerd op het gedachtengoed van Jan Geurtsz, die in 1997 het boek “De Opluchting” schreef. In dit boek, waarin ook verzocht wordt om tot de laatste bladzijde door te roken, wordt op een heel heldere wijze inzicht gegeven in de angst die gepaard gaat rond het stoppen met roken en hoe je hier mee om dient te gaan. De schrijver Jan Geurtsz heeft veel kennis van verslavingen en schreef ook het boek “De verslaving voorbij”

Slagingspercentage trainingsbijeenkomsten:  40%-55%

Hypnose

Hypnose oftewel hypnotherapie staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling als het gaat om stoppen met roken. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat steeds meer wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar de  effecten van hypnose als vorm van psychotherapie.

Bij het stoppen met roken richt hypnose zich voornamelijk op de geestelijke kant van de rookverslaving. Men gaat er vanuit dat de client op bewust niveau wel wil stoppen maar dat op onbewust niveau iets tegenwerkt. Door de client te helpen ontspannen, onstaat meer openheid in onbewuste motieven en kunnen deze met de therapeut bewust worden gemaakt. Tevens kan door hypnose de motivatie en wil om te stoppen worden verhoogd.

Het is minder bekend dat er meerdere vormen van hypnose zijn. Hypnotherapeuten maken meer gebruik van “progessieve relaxatie” en combineren hypnose met hun kennis van de reguliere psychotherapie, terwijl de  hypnotiseur meer gebruik maakt van alleen de hypnose zelf om ongewenst gedrag te veranderen. Dit is ook de reden dat de hypnotherapeut vaal wel vergoed wordt door de zorgverzekeraar in tegenstelling tot de hypnotiseur.

Slagingspercentage hypnotherapeut erkend:  35%-65%   ( afhankelijk van het aantal  behandelingen)

Slagingspercentage hypnotiseur niet erkend:  30%-40% (vaak 1 behandeling)

Meer weten over Hypnose en stoppen met roken?  Zie www.hypno2.nl  

Accupunctuur

Bij accupunctuur gaat met er, net als bij lasertherapie, vanuit dat zich in ons lichaam een groot aantal energiebanen (meridianen) bevinden. Door het stimulieren van een aantal specifieke van deze meridianen, kan het effect verkregen worden dat er minder lichamelijke ontwenningsverschijnselen optreden.

Bij de behandeling plaatst de acupuncturist een of meerdere naaldjes op specifieke plaatsen in de huid, bijvoorbeeld in het oor. Vaak schrijft de acupuncturist ter ondersteuning nog een homeopathisch middel of een ander natuurlijk geneesmiddel voor.

Slagingspercentage: ca. 15%

Lasertherapie

Bij Lasertherapie wordt gebruik gemaakt van een zeer sterk gebundelde straal licht. Er zijn twee verschillende vormen te weten hard laser en soft laser therapie. Voor het stoppen met roken wordt gebruik gemaakt van softlaser.

Men gaat bij lasertherapie ervan uit dat zich in ons lichaam meerdere energiebanen bevinden (meridianen genaamd) die, wanneer deze gestimuleerd worden door de (pijnloze) laserstraal verschillende effecten kunnen afgeven.  Een effect ervan is dat het de ontwenningsverschijnselen bij het stoppen met roken kan verminderen.

Lasertherapie is dus een stophulpmiddel om de lichamelijke verslaving van het roken tegen te gaan. Dit is ook de reden dat steeds meer lasertherapie praktijken tegenwoordig de behandeling gaan combineren met coachingsgesprekken om de client inzicht te geven in hun geestelijke verslaving aan het roken.  Lasertherapie blijkt meer effectief bij lichamelijke klachten dan geestelijke.

Slagignspercentage:  ca. 12%  dat na weken nog rookvrij is.