" />

Stoptips: stoppen met roken tips!

Stoppen met roken met Hypno2 en andere methodes

Stoptips: Bewezen effectieve tips om te stoppen met roken

Rookstop poli

De rookstoppoli is een aparte afdeling binnen een ziekenhuis, waar je begeleiding kunt krijgen van een zogenaamde rookstopconsulent om je rookverslaving af te bouwen. Vaak vindt het bezoek aan een rookstoppoli plaats op basis van een verwijzing door de huisarts. De rookstopconsulent (verpleegster) begeleidt voornamelijk door het voeren van gesprekken. Er worden geen “interventies” verricht (middelen of technieken aangereikt), behalve medicijnen (champix of Zyban).

Het slagingspercentage ligt rond de 15%

Stoppen met roken trainingen

Er zijn een aantal stoppen met roken trainingen in Nederland, waar Allen Carr en De Opluchting de meeste bekenden van zijn.  Alhoewel de trainingen het op een verschillende manier uitleggen is de doelstelling van deze groepsbijeenkomsten voornamelijk om je inzicht te geven in de redenen waarom je rookt.  Je krijgt inzicht in je eigen rookgedrag en een heldere uitleg hoe een nicotine verslaving werkelijk werkt.  Voor sommige mensen is het een voordeel om met “lotgenoten” gezamenlijk een training te volgen, anderen huiveren bij het idee van een “klasje”.

Onderstaand een nadere uitleg van de twee bekende trainingsorganisaties:

Allen Carr

Allen Carr die zelf een kettingroker was schreef in 1985 het beroemde zelfhulpboek “stoppen met roken”.  Het was het eerste praktische boek dat mensen inzicht gaf in hun mentale afhankelijkheid van roken.  Het meest opzienbare van het boek was dat Allen Carr wilde dat je doorrookte tot aan het einde van het boek. Veel mensen zijn gestopt met roken met behulp van het boek. Later is er een trainingsorganisatie opgericht die, ook in Nederland bijeenkomsten organiseert die zijn gebaseerd op het gedachtengoed van Alen Carr.

De Opluchting

De Opluchting is een trainingsorganisatie die de inhoud van haar groepsbijeenkomsten heeft gebaseerd op het gedachtengoed van Jan Geurtsz, die in 1997 het boek “De Opluchting” schreef. In dit boek, waarin ook verzocht wordt om tot de laatste bladzijde door te roken, wordt op een heel heldere wijze inzicht gegeven in de angst die gepaard gaat rond het stoppen met roken en hoe je hier mee om dient te gaan. De schrijver Jan Geurtsz heeft veel kennis van verslavingen en schreef ook het boek “De verslaving voorbij”

Slagingspercentage trainingsbijeenkomsten:  40%-55%

Hypnose

Hypnose oftewel hypnotherapie staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling als het gaat om stoppen met roken. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat steeds meer wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar de  effecten van hypnose als vorm van psychotherapie.

Bij het stoppen met roken richt hypnose zich voornamelijk op de geestelijke kant van de rookverslaving. Men gaat er vanuit dat de client op bewust niveau wel wil stoppen maar dat op onbewust niveau iets tegenwerkt. Door de client te helpen ontspannen, onstaat meer openheid in onbewuste motieven en kunnen deze met de therapeut bewust worden gemaakt. Tevens kan door hypnose de motivatie en wil om te stoppen worden verhoogd.

Het is minder bekend dat er meerdere vormen van hypnose zijn. Hypnotherapeuten maken meer gebruik van “progessieve relaxatie” en combineren hypnose met hun kennis van de reguliere psychotherapie, terwijl de  hypnotiseur meer gebruik maakt van alleen de hypnose zelf om ongewenst gedrag te veranderen. Dit is ook de reden dat de hypnotherapeut vaal wel vergoed wordt door de zorgverzekeraar in tegenstelling tot de hypnotiseur.

Slagingspercentage hypnotherapeut erkend:  35%-65%   ( afhankelijk van het aantal  behandelingen)

Slagingspercentage hypnotiseur niet erkend:  30%-40% (vaak 1 behandeling)

Meer weten over Hypnose en stoppen met roken?  Zie www.hypno2.nl  

Accupunctuur

Bij accupunctuur gaat met er, net als bij lasertherapie, vanuit dat zich in ons lichaam een groot aantal energiebanen (meridianen) bevinden. Door het stimulieren van een aantal specifieke van deze meridianen, kan het effect verkregen worden dat er minder lichamelijke ontwenningsverschijnselen optreden.

Bij de behandeling plaatst de acupuncturist een of meerdere naaldjes op specifieke plaatsen in de huid, bijvoorbeeld in het oor. Vaak schrijft de acupuncturist ter ondersteuning nog een homeopathisch middel of een ander natuurlijk geneesmiddel voor.

Slagingspercentage: ca. 15%

Lasertherapie

Bij Lasertherapie wordt gebruik gemaakt van een zeer sterk gebundelde straal licht. Er zijn twee verschillende vormen te weten hard laser en soft laser therapie. Voor het stoppen met roken wordt gebruik gemaakt van softlaser.

Men gaat bij lasertherapie ervan uit dat zich in ons lichaam meerdere energiebanen bevinden (meridianen genaamd) die, wanneer deze gestimuleerd worden door de (pijnloze) laserstraal verschillende effecten kunnen afgeven.  Een effect ervan is dat het de ontwenningsverschijnselen bij het stoppen met roken kan verminderen.

Lasertherapie is dus een stophulpmiddel om de lichamelijke verslaving van het roken tegen te gaan. Dit is ook de reden dat steeds meer lasertherapie praktijken tegenwoordig de behandeling gaan combineren met coachingsgesprekken om de client inzicht te geven in hun geestelijke verslaving aan het roken.  Lasertherapie blijkt meer effectief bij lichamelijke klachten dan geestelijke.

Slagignspercentage:  ca. 12%  dat na weken nog rookvrij is.

Nicotine uitgelegd

Nicotine zit van nature al in tabaksblad. Het beschermt de plant tegen insecten. Vandaar dat roken ook helpt tegen de muggen in de zomer! Nicotine werd tot in de jaren zestig ook gebruikt als landbouwbestrijdingsgif. Nicotine werkt zeer snel verslavend.

Als je nicotine inhaleert kan het je ontspannen maar ook actief maken. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid die je binnenkrijgt. De eerste keer wordt er adrenaline aangemaakt. Misschien herinner je je nog de eerste sigaret? Hoe spannend het was? Nicotine blokkeert het hormoon insuline, er wordt hierdoor dus minder glucose afgebroken. Omdat je hersenen dan zien dat je nog genoeg glucose hebt, krijg je minder snel honger. Als je stopt met roken, verandert je eetpatroon. Toch is het een fabeltje dat je veel dikker wordt wanneer je stopt met roken. Uit onderzoek is gebleken dat je lichaamshuishouding maar zodanig veradert als je stopt met roken dat je maar 750 gram hoeft aan te komen. Als het voor jou belangrijk is dat je niet veel aankomt na het stoppen met roken, wil ik je echt de audio cursus SMR aanraden. Je kunt deze hierbestellen. Je krijgt hier alle uiteg en technieken om te stoppen met roken, zonder gewichtstoename, zonder strijd en zonder ontwenningsverschijnselen.

Nicotine vernauwt de bloedvaten waardoor je hart harder moet werken. Je krijgt daardoor een hogere hartslag. Daardoor gaat de bloeddruk ook omhoog en kan er trombose ontstaan. Je gaat ook sneller ademhalen en je hebt meer kans op een hartinfarct. Je huid wordt grauwer en slapper en veroorzaakt een eerdere overgang bij vrouwen en bij mannen kan het impotentie veroorzaken. Nicotine zorgt ervoor dat botbreuken minder snel genezen.

Als je stopt met roken is alle nicotine na 5 maximaal vijf dagen al uit je lichaam verdwenen. Het feit dat je als roker toch nog trek kunt hebben in roken, toont dus aan dat hoogstwaarschijnlijk ook bij jou je rookverslaving bij jou dus meer tussen de oren zit!

Andere stoffen in onze rookwaar

In totaal zijn maar liefst 599 andere stoffen aan tabak toegevoegd door tabaksfabrikanten. Veel van deze stoffen zijn erg giftig. Een van de stoffen die aan sigaretten word toegevoegd is Ammoniak. Dit is zeer slecht voor je lichaam maar ammoniak versterkt de verslavende werking van nicotine. Hierdoor zijn rokers extra snel verslaafd en gaan ze meer roken. En dat betekent meer geld voor de fabrikanten…Overigens, betekent meer geld voor de fabrikanten ook meer geld voor de overheid. De totale accijns op 1 pakje sigaretten van € 5,20 bedraagt € 2,96. Daarbovenop komt nog eens € 0,83 BTW. Hmmm… Het is dus duidelijk de overheid die het meest verdient aan onze verslaving aan tabak!

 

 

 


Wat is roken?

Wanneer je besluit om te stoppen met roken is het raadzaam je te verdiepen in wat roken eigenlijk is en wat maakt dat het zo moeilijk is om te stoppen.

Je zou kunnen zeggen dat roken is uitgevonden door de indianen. Van de Maya‘s is bekend dat ze rond het jaar 500 al rookten. Het was de beroemde ontdekkingsreiziger Columbus die als eerste Westerling in de 15de eeuw in contact met de tabaksplant. Overigens kauwden de indianen eerst op de tabaksblad omdat ze hadden ontdekt dat dit de honger stilt. Pas later zijn ze het ook gaan roken.

Tot het begin van de 20e eeuw waren vooral de sigaar en pijp in zwang. De sigaret werd pas later populair en toen dit zover was, ontstond er pas een volledige tabaksindustrie. Een belangrijke bijdrage hierin leverde de Franse wetenschapper “Jean Nicot” (Juist, van nicotine!), die het proces had uitgevonden om de hoeveelheid nicotine in tabaksblad te kunnen reguleren. Rond 1945 was het een heel normaal en vriendschappelijk gebaar om een 14-jarige jongen een ‘sigaret’ te presenteren met de vraag “rook jij al?”. Bioscopen, bussen, trams en treinen waren voorzien van asbakken. In de jaren vijftig rookte 90% van de mannen. In de jaren zestig begonnen ook vrouwen steeds meer (openbaar) te roken.

Ook programma’s op televisie werden niet zelden gepresenteerd door een rokende verslaggever. Tot in de jaren 80 stond bij menige kapper en schoonheidssalon een glaasje sigaretten op tafel. Op lagere en middelbare scholen stonden leraren rokend voor de klas; op sommige scholen in het hoger onderwijs rookten ook de studenten tijdens de colleges. Hoogwaardigheidsbekleders lieten zich al rokend interviewen, door shagrokende journalisten. Ook Koningin Juliana kwam regelmatig rokend in beeld. Een rookvrije werkplek was, op kantoren, een grote uitzondering(bron: wikipedia).

Pas in de jaren tachtig kwam er een kentering in de opmars van het roken. Alhoewel doktoren al eerder het verband tussen longkanker en roken hadden aangetoond, begon toen pas een lobby tegen het roken.

Als je nagaat wanneer jijzelf begon met roken is de kans groot dat dit in een tijd was dat je langs het bushokje fietste en daar een enorme poster van de Marlboro man zag hangen. Mogelijk rookten je ouders of een ervan en groeide ook jij op in een tijd dat roken “in” was en volledig geaccepteerd.

Mogelijk helpt deze achtergrond informatie je om enigszins te accepteren dat je aan roken verslaafd bent geraakt. Je wist niet echt beter!

Wist je trouwens dat eind negentiende en begin twintigste cocaïne even gemakkelijk verkrijgbaar was als koffie en volledig legaal?. Pas in 1914 werd het in de Verenigde Staten een verboden middel, waarna de andere landen volgden. Misschien is het roken van tabak over een aantal decennia ook wel illegaal!

 

Nicotine en stoppen met roken

Als je stopt met roken is alle nicotine na 5 dagen al uit je lichaam verdwenen. Indien jij na 5 dagen dus nog trek hebt in een sigaret (of sjekkie), betekent dit jouw rookverslaving bij jou dus meer tussen de oren zit1 Let er dan op dat je je hierop voorbereid en, als je hulp zoekt om te stoppen, een methode neemt die meer ingaat op het geestelijke verslavingsaspect. Op deze site vind je alle informatie hierover.

 

Andere stoffen in onze rookwaar

In totaal zijn maar liefst 599 andere stoffen aan tabak toegevoegd door tabaksfabrikanten. Veel van deze stoffen zijn erg giftig. Een van de stoffen die aan sigaretten word toegevoegd is Ammoniak. Dit is zeer slecht voor je lichaam maar ammoniak versterkt de verslavende werking van nicotine. Hierdoor zijn rokers extra snel verslaafd en gaan ze meer roken. En dat betekent meer geld voor de fabrikanten…Overigens, betekent meer geld voor de fabrikanten ook meer geld voor de overheid. De totale accijns op 1 pakje sigaretten van € 5,20 bedraagt € 2,96. Daarbovenop komt nog eens € 0,83 BTW. Hmmm… Het is dus duidelijk de overheid die het meest verdient aan onze verslaving aan tabak!


 

Hoe werkt een verslaving

Roken is een zeer verslavende gewoonte. Een gewoonte is al niet gemakkelijk te veranderen maar je ondervindt geen lichamelijk of geestelijk ongemak wanneer je de gewoonte veranderd. Een gewoonte is om je koffie met melk en suiker te drinken of het lepeltje in je kopje naar links te roeren. Hoe anders is dit met een verslaving. Proberen te breken met een verslaving kan je hele leven ontwrichten. Een verslaving aan genotsmiddelen kent veelal twee aspecten. Een lichamelijk aspect; oftewel het doet iets met je lichaam dat je als prettig ervaart. En een geestelijk aspect; het doet iets met je gevoel, met je emoties. Je welbevinden stijgt bij gebruik van het middel. Ook bij jouw rookverslaving is dit zo. Je lichaam heeft behoefte aan nicotine, je krijgt er een rustig gevoel van of juist energie en het stilt ook nog eens de honger! Mentaal gezien is het verslavingsaspect bij roken nog veel sterker: Het helpt je aan goed gevoel! Oftewel in tijden dat je je niet goed voelt, helpt de sigaret je om je beter te voelen. Het is je trouwe maatje in donkere tijden, je steun en toeverlaat in tijden van stress en spanning. Maar je trouwe vriendje is er ook altijd bij als je blij bent en aan het ontspannen bent. Een glaasje wijn? Een kopje koffie? Met een sigaret! Je verslaving heeft dus een impact op je emoties. Een aantal stophulpmethodes doet daar heel geheimzinnig over en beloven je de ware reden te vertellen waarom je rookt. Wel, die staat hier gewoon opgeschreven. Je geestelijke verslaving aan roken heb je omdat je door te roken een middel hebt gevonden om je beter te voelen. En wie wil nou niet?

Het geestelijke verslavingsascpect is voor jou, net als eigenlijk voor alle rokers, het moeilijkst te overwinnen. Stel je maar voor hoe jij zodadelijk in tijden dat je spanning ervaart niet mag roken. En, smaakt je biertje nog wel net zo lekker zonder sigaret? En hoe ga je na gedane arbeid een momentje voor jezelf nemen zonder te roken?

Als ver-slaafde voel je afhankelijkheid van het middel. Je kunt je niet meer goed voelen zonder. En dat is wat breken met welke ver-slaving dan ook zo moeilijk maakt!

Er ontstaat ook een tweestrijd in jezelf. Aan de ene kant is er een deel in jezelf dat zegt dat je moet stoppen met roken maar aan de andere kant heb je ook een deel dat zegt “Ach eentje maar , morgen stop je” of dat zegt: “Mag ik ook even een momentje voor mezelf?”Deze tweestrijd maakt het nog moeilijker om te stoppen. Op onbewust niveau ondermijnt het je zelfvertrouwen. Je krijgt iets van “Ik kan alles, waarom niet stoppen met roken?”.

Omdat roken tot voor kort als net zoiets normaals werd gezien als het drinken van een kop koffie, word dit geestelijke verslavingsaspect volledig onderschat. We proberen ons rookgedrag nog steeds te zien als een kwalijke gewoonte en niet als een verslaving.

Op het moment dat je stopt met roken ben je nog niet uit je verslaving gestapt. Stivoro heeft al in een onderzoek aangetoond dat slechts 5% van de rokers erin slaagt om “cold turkey” zonder hulpmiddelen te stoppen en gestopt te blijven.

Als je echt definitief een niet-roker wil worden dien je verslaving dus van meerdere kanten te bekijken: het lichamelijke aspect en het geestelijke ascpect dat dus nog veel sterker is.


Nicotine en zwanger zijn

Nicotine en zwanger zijn

Zwanger zijn en roken is ten sterkste af te raden. Zelfs niet een enkele sigaret per dag. Toch rookt 15% van de zwangere vrouwen door. Als je zwanger bent en rookt, bereikt de nicotine de baby via de placenta. De nicotine en andere stoffen in een sigaret zorgen ervoor dat de foetus minder zuurstof krijgt en meer koolmonoxide in het bloed heeft. De baby groeit minder hard en je ondermijnt de ontwikkeling van de hersenen van de baby.

Het is daarom ook niet aan te bevelen om nicotine plijsters of andere nicotine vervangers te gebruiken als je zwanger bent. Als het jou niet lukt om te stoppen met roken, ondanks dat je zwanger bent is het raadzaam om hulp te zoeken. Je huisarts kan je (redelijk) van informatie voorzien en op deze site vind je meerdere mogelijkheden om jezelf verder te helpen. De audio cursus van Hypno2 helpt je om zonder verdere hulpmiddelen met je rookverslaving te breken. Het is de investering meer dan waard. Je kunt de cursus hier bestellen en direct downloaden.